JAPAN ELITE - Miłośnicy, pasjonaci i posiadacze japońskiej motoryzacji
MENU
Polub nasze profile społecznościowe
Ostatnie posty
Ostatnio na Forum
Artykuly
Komentarze
Najnowsze filmy
Partnerzy
Kalendarz
<< Lipiec 2024 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.

Ankieta
Skąd dowiedziałeś/aś sią o Japan Elite?

Reklama na innym forum/stronie
Reklama na innym forum/stronie
12% [6 głosów]

Od znajomego
Od znajomego
53% [27 głosów]

Poprzez Facebook
Poprzez Facebook
8% [4 głosy]

Z Google
Z Google
16% [8 głosów]

Przez wizytówką
Przez wizytówką
0% [0 głosów]

Przez naklejką na samochodzie
Przez naklejką na samochodzie
12% [6 głosów]

Ogółem głosów: 51
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 04. lipiec 2013

Archiwum ankiet
Reklama
Taryfikator mandatów
Japan Elite - Taryfikator mandatów

Lp. Kwalifikacja prawna Naruszenie Grzywna w zïż½

I. Przepisy o ruchu pieszych

1.
Wchodzenie na jezdniïż½ bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych 50
2.
Wchodzenie na jezdniïż½ bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niïż½ przejścia dla pieszych 100
3.
Wchodzenie na jezdniïż½ spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widocznośïż½ drogi 100
4. art. 97 Przechodzenie przez jezdniïż½ w miejscu, w ktïż½rym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogïż½ dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
5. art. 92 ïż½ 1 lub art. 90 Niestosowanie siïż½ do znakïż½w drogowych dotyczących ruchu pieszych 50
6.
1) na obszarze zabudowanym 50
7.
2) na obszarze niezabudowanym 100
8. art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie siïż½ bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdniïż½ lub torowisko 50
9. art. 97 Przebieganie przez jezdniïż½ 50
10.
Chodzenie po torowisku 50
11.
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pïż½zapory są opuszczone lub rozpoczïż½to ich opuszczanie 100
12.
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50
13.
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania siïż½ po lewej stronie drogi 50
14.
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania siïż½ po jezdni jeden za drugim 50
15.
Naruszenie obowiązku korzystania z przejśïż½ dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdniïż½ lub torowisko 50
16.
Korzystanie z drïż½g niedostïż½pnych dla pieszych 50
17. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisïż½w dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerïż½w 50

II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdïż½w

Zasady ogïż½lne i przepisy porządkowe - Taryfikator
18. art. 90 lub art. 97 Zajmowanie wiïż½cej niïż½ jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150
19.
Naruszenie obowiązku poruszania siïż½ po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzïż½gowym, rowerem, motorowerem, wïż½zkiem rïż½cznym albo osobïż½ prowadzącą pojazd napïż½dzany silnikiem 100
20. art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeïż½dïż½ającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250
21. art. 97 Niekorzystanie z pasïż½w bezpieczeïż½stwa podczas jazdy 100


Przewoïż½enie dziecka w pojeździe:
22.
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewoïż½enia dzieci 150
23.
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyïż½em do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposaïż½onego w poduszkïż½ powietrzną dla pasaïż½era 150
24.
Kierowanie pojazdem przewoïż½ącym pasaïż½erïż½w niekorzystających z pasïż½w bezpieczeïż½stwa 100
25.
Nieuïż½ywanie heïż½mu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100
26.
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewoïż½ącym pasaïż½erïż½w nieuïż½ywających heïż½mu ochronnego 100
27.
Przewoïż½enie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po uïż½yciu alkoholu lub środka dziaïż½ającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wïż½zkiem 150
28.
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania sïż½uchawki lub mikrofonu w rïż½ku przez kierującego pojazdem 200
29. art. 90 lub art. 97 Wjeïż½dïż½anie na pas miïż½dzy jezdniami 100
30. art. 90 Niedopeïż½nienie obowiązkïż½w przez uczestnikïż½w wypadku poprzez nieusuniïż½cie pojazdu z miejsca wypadku, w ktïż½rym nie byïż½o zabitego lub rannego 150
31. art. 97 Nieuïż½ywanie elementïż½w odblaskowych w sposïż½b widoczny dla innych uczestnikïż½w ruchu przez osobïż½ wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150
32.
Brak oznaczenia lub niewïż½aściwe oznaczenie pojazdïż½w do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu païż½stwowego 300
Wïż½ączanie siïż½ do ruchu - Taryfikator
33. art. 90 Nieustąpienie pierwszeïż½stwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas wïż½ączania siïż½ do ruchu 300
34.
Uniemoïż½liwienie wïż½ączenia siïż½ do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdniïż½ z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200
35.
Naruszenie obowiązkïż½w przez kierującego pojazdem zbliïż½ającego siïż½ do miejsca postoju autobusu szkolnego 200
Prïż½dkośïż½ i hamowanie - Taryfikator
36. art. 97 albo art. 92 ïż½ 1 Przekroczenie dopuszczalnej prïż½dkości do 10 km/h do 50
37.
Przekroczenie dopuszczalnej prïż½dkości o 11 - 20 km/h 50 - 100
38.
Przekroczenie dopuszczalnej prïż½dkości o 21 - 30 km/h 100 - 200
39.
Przekroczenie dopuszczalnej prïż½dkości o 31 - 40 km/h 200 - 300
40.
Przekroczenie dopuszczalnej prïż½dkości o 41 - 50 km/h 300 - 400
41.
Przekroczenie dopuszczalnej prïż½dkości o ponad 51 km/h 400 - 500
42. art. 90 Hamowanie w sposïż½b powodujący zagroïż½enie bezpieczeïż½stwa ruchu lub jego utrudnienie 100 - 300
43.
Jazda z prïż½dkością utrudniającą ruch innym kierującym 50 - 200
44. art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objïż½tymi indywidualnym ograniczeniem prïż½dkości albo pojazdami lub zespoïż½ami pojazdïż½w o dïż½ugości wiïż½kszej niïż½ 7 metrïż½w niezbïż½dnego odstïż½pu od pojazdïż½w znajdujących siïż½ przed nimi 200
45.
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prïż½dkości dla danego pojazdu zgodnie z lp. 36 - 41
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46. art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w ktïż½rych mogïż½oby to zagraïż½aïż½ bezpieczeïż½stwu ruchu lub ruch ten utrudniïż½ 200 - 400
47.
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200
48.
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub bïż½ïż½dne sygnalizowanie manewru 200
49.
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skrïż½ceniem 150
50. art. 90 Nieustąpienie pierwszeïż½stwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250
Wymijanie, omijanie i cofanie
51. art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, ktïż½ry jechaïż½ w tym samym kierunku, lecz zatrzymaïż½ siïż½ w celu ustąpienia pierwszeïż½stwa pieszemu 500
52.
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w ktïż½rej wymagaïż½o to wjechania na czïż½śïż½ jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
53. art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania 50 - 200
54. art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazïż½w cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200
Wyprzedzanie
55. art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200
56.
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystïż½w lub bezpośrednio przed nimi 200
  art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia siïż½ przed wyprzedzaniem, czy:  
57.   ma odpowiednią widocznośïż½ i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250
58.   kierujący jadący za nim nie rozpocząïż½ manewru wyprzedzania 250
59. art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeïż½dïż½aniu do wierzchoïż½ka wzniesienia 300
60.
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrïż½tach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
61.
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyïż½owaniach 300
62.
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300
63.
Wyprzedzanie z niewïż½aściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstïż½pu 200
64. art. 90 lub art. 97 Zwiïż½kszanie prïż½dkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350
65.
Niestosowanie siïż½ przez kierującego pojazdem wolnobieïż½nym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usuniïż½cia siïż½ jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania siïż½ w celu uïż½atwienia wyprzedzenia 100
66. art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300
Przecinanie siïż½ kierunkïż½w ruchu
67. art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeïż½stwa pieszym znajdującym siïż½ na przejściu 350
68.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeïż½stwa na skrzyïż½owaniu pieszym przy skrïż½caniu w drogïż½ poprzeczną 350
69.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeïż½stwa pieszym przy przejeïż½dïż½aniu przez chodnik lub drogïż½ dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na ktïż½rym ruch pieszych i pojazdïż½w odbywa siïż½ po tej samej powierzchni 350
70.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeïż½stwa rowerowi znajdującemu siïż½ na przejeździe dla rowerzystïż½w 350
71.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeïż½stwa rowerowi przy przejeïż½dïż½aniu przez drogïż½ dla rowerïż½w poza jezdnią 350
72. art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umoïż½liwienia przejścia przez jezdniïż½ osobie niepeïż½nosprawnej, uïż½ywającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
73.
Naruszenie obowiązku usuniïż½cia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w ktïż½rej usuniïż½cie pojazdu nie byïż½o moïż½liwe 300
74.
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umoïż½liwiïż½ pieszym swobodny dostïż½p do pojazdïż½w komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasaïż½erïż½w na przystanku 100
75. art. 97 Naruszenie zakazu objeïż½dïż½ania opuszczonych zapïż½r lub pïż½zapïż½r oraz wjeïż½dïż½ania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostaïż½o rozpoczïż½te lub podnoszenie ich nie zostaïż½o zakoïż½czone 300
76.
Naruszenie zakazu wjeïż½dïż½ania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
77. art. 90 lub art. 97 Jazda wzdïż½uïż½ po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
78.
Jazda wzdïż½uïż½ po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niïż½ pojazd silnikowy 100
79.
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeïż½dïż½ania na skrzyïż½owanie, jeśli na skrzyïż½owaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
80. art. 88 lub art. 90 Niewïż½ączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateïż½ w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
81. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niïż½ silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdïż½w w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeïż½eli nie jest to moïż½liwe - jak najbliïż½ej krawïż½dzi jezdni 100
82. art. 97 Naduïż½ywanie sygnaïż½ïż½w dźwiïż½kowych lub świetlnych 100
83.
Uïż½ywanie sygnaïż½ïż½w dźwiïż½kowych na obszarze zabudowanym 100
84. art. 90 lub art. 97 Uïż½ywanie tylnych świateïż½ przeciwmgïż½owych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
Holowanie
85. art. 97 Holowanie pojazdu, ktïż½rego kierujący nie ma wymaganych uprawnieïż½ do kierowania tym pojazdem 250
86.
Holowanie pojazdu na poïż½ączeniu sztywnym, jeïż½eli nie jest sprawny co najmniej jeden ukïż½ad hamulcowy, albo na poïż½ączeniu giïż½tkim, jeïż½eli nie są sprawne dwa ukïż½ady hamulcowe 250
87.
Holowanie pojazdu o niesprawnym ukïż½adzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
88.
Holowanie pojazdu na poïż½ączeniu giïż½tkim, jeïż½eli w pojeździe tym dziaïż½anie ukïż½adu hamulcowego uzaleïż½nione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
89.
Holowanie wiïż½cej niïż½ jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu czïż½onowego 250
90.
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250


Naruszenie przez kierującego warunkïż½w holowania poprzez:
91.
1) niewïż½ączenie w pojeździe holującym świateïż½ mijania 100
92.
2) nieprawidïż½owe poïż½ączenie pojazdu holowanego z holującym 150
93.
3) brak lub niewïż½aściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
94.
4) niezachowanie wïż½aściwej odlegïż½ości miïż½dzy pojazdami holowanym a holującym 100
95.
5) niewïż½aściwe oznakowanie poïż½ączenia miïż½dzy pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
Przepisy o ruchu rowerïż½w, motorowerïż½w, pojazdïż½w zaprzïż½gowych oraz ruchu zwierząt
96. art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewoïż½enia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodeïż½ku 50
97. art. 90 Nieustąpienie pierwszeïż½stwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerïż½w i pieszych 50
98. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
99.
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej rïż½ki na kierownicy oraz nïż½g na pedaïż½ach lub podnïż½kach 50
100.
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania siïż½ pojazdïż½w 100
101.
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystïż½w zakazu wjeïż½dïż½ania bezpośrednio przed jadący pojazd 150
102.
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystïż½w zakazu zwalniania lub zatrzymywania siïż½ bez uzasadnionej przyczyny 100
103.
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisïż½w o korzystaniu z chodnika 50
104.
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzïż½gowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100
105.
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzïż½gowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
106.
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzïż½gowym, zakazu jazdy pojazdami na pïż½ozach bez dzwonkïż½w lub grzechotek 50
107.
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub czïż½ści drogi 100
108.
Pïż½dzenie zwierząt pïż½ochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierowaïż½ 50
109.
Pïż½dzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwiïż½zi 50
110.
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania siïż½ po lewej stronie pïż½dzonych zwierząt 50
111.
Naruszenie przez poganiacza obowiązku uïż½ywania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50
112.
Naruszenie przez poganiacza zakazu pïż½dzenia zwierząt po określonych drogach 50
113.
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepïż½dzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odlegïż½ośïż½ 50
114.
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
115.
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzïż½ta wiïż½cej niïż½ prawej poïż½owy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerïż½w 50
116. art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzïż½gowy znajdowaïż½ siïż½ poza jezdnią 50
117. art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzïż½gowego na postoju bez zachowania środkïż½w ostroïż½ności niezbïż½dnych do unikniïż½cia wypadku 50
118. art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radïż½ powiatu zakazïż½w pïż½dzenia zwierząt 50
Autostrady i drogi ekspresowe
119. art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
120.
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
121.
Wjazd na autostradïż½ lub drogïż½ ekspresową pojazdem, dla ruchu ktïż½rego drogi te nie są przeznaczone 250
122.
Zatrzymanie lub postïż½j pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niïż½ wyznaczone w tym celu 300
123.
Nieusuniïż½cie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestnikïż½w ruchu 300
124.
Niesygnalizowanie lub niewïż½aściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Zatrzymanie i postïż½j
125. art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postïż½j pojazdu w warunkach, w ktïż½rych nie jest on z dostatecznej odlegïż½ości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100 - 300
126.
Niezachowanie wymaganego odstïż½pu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunkïż½w lub przepisïż½w ruchu drogowego 100


Zatrzymywanie pojazdu:
127.
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyïż½owaniu oraz w odlegïż½ości mniejszej niïż½ 10 m od przejazdu lub skrzyïż½owania 300
128.
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystïż½w oraz w odlegïż½ości mniejszej niïż½ 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwïż½ch pasach ruchu - takïż½e za nimi 100 - 300
129.
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200
130.
4) na jezdni wzdïż½uïż½ linii ciągïż½ej oraz w pobliïż½u jej punktïż½w kraïż½cowych, jeïż½eli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeïż½dïż½ania na tïż½ liniïż½ 100
131.
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawïż½dź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągïż½ej wyznaczającej krawïż½dź jezdni 100
132.
6) w odlegïż½ości mniejszej niïż½ 10 m od przedniej strony znaku lub sygnaïż½u drogowego, jeïż½eli pojazd je zasïż½ania 100
133.
7) przy lewej krawïż½dzi jezdni 100
134.
8) na pasie miïż½dzy jezdniami 100
135.
9) w odlegïż½ości mniejszej niïż½ 15 m od sïż½upka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na caïż½ej jej dïż½ugości 100
136.
10) w odlegïż½ości mniejszej niïż½ 15 m od punktïż½w kraïż½cowych wysepki, jeïż½eli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100
137.
11) na drodze dla rowerïż½w 100
138. art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewïż½aściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150
139. art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunkïż½w dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
140.
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliïż½ej jej krawïż½dzi i rïż½wnolegle do niej 100
141.
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzïż½gowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150 - 300
142.
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100
143.
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostïż½p do innego prawidïż½owo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
144.
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do sïż½upka wskaźnikowego z jedną kreską 100
145.
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niïż½ wyznaczone 100
146.
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespoïż½u pojazdïż½w o dopuszczalnej masie caïż½kowitej przekraczającej 16 ton lub o dïż½ugości przekraczającej 12 m 200 - 300
Uïż½ywanie świateïż½ zewnïż½trznych
147. art. 88 Jazda bez wymaganych świateïż½ od zmierzchu do świtu 200
148.
Jazda bez wymaganych świateïż½ od świtu do zmierzchu 100
149.
Jazda bez wymaganych świateïż½ pojazdami niewyposaïż½onymi w światïż½a mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100
150.
Jazda bez wymaganych przepisami świateïż½ w tunelu, niezaleïż½nie od pory doby 200
151.
Nieuïż½ywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150 - 300
152. art. 90 Korzystanie ze świateïż½ drogowych w sposïż½b niezgodny z przepisami 200
153. art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunkïż½w dopuszczalności uïż½ywania przednich świateïż½ przeciwmgïż½owych 100
154.
Uïż½ywanie "szperacza" podczas jazdy 100
Uïż½ywanie pojazdïż½w w ruchu drogowym
155. art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z uïż½atwieïż½ w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300
156. art. 97 Uïż½ywanie pojazdu w sposïż½b zagraïż½ający bezpieczeïż½stwu osoby znajdującej siïż½ w pojeździe lub poza nim 200
157.
Zakrywanie świateïż½ oraz urządzeïż½ sygnalizacyjnych 200
158.
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znakïż½w, ktïż½re powinny byïż½ widoczne 100
159.
Oddalenie siïż½ kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
160.
Uïż½ywanie opon z umieszczonymi w nich na trwaïż½e elementami przeciwślizgowymi 100
161.
Uïż½ywanie ïż½aïż½cuchïż½w przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
162. art. 90 lub art. 97 Wjeïż½dïż½anie miïż½dzy jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200

art. 97 Naruszenie przepisïż½w dotyczących przewozu dzieci lub mïż½odzieïż½y przez:
163.
1) kierującego pojazdem przewoïż½ącym dzieci lub mïż½odzieïż½ 200
164.
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, ïż½e przewoïż½one są nim dzieci lub mïż½odzieïż½, w czasie gdy dzieci lub mïż½odzieïż½ nie są przewoïż½one 50
165. art. 90 3) kierującego innym pojazdem 200
166. art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisïż½w dotyczących przewozu osïż½b niepeïż½nosprawnych przez kierującego pojazdem przewoïż½ącym takie osoby 200
167.
Niezachowanie szczegïż½lnej ostroïż½ności przez kierującego pojazdem, ktïż½ry omija pojazd przeznaczony do przewozu osïż½b niepeïż½nosprawnych 200
168.
Naruszenie przepisïż½w o obowiązku wysyïż½ania przez pojazdy ïż½ïż½tych sygnaïż½ïż½w bïż½yskowych 200
169.
Bezpodstawne uïż½ywanie ïż½ïż½tego sygnaïż½u bïż½yskowego 100
170. art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyïż½u pojazdu znakïż½w, napisïż½w lub przedmiotïż½w ograniczających czytelnośïż½ tych tablic 50
171.
Uïż½ywanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposïż½b powodujący uciąïż½liwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym haïż½asem do 300
172.
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym païż½stwo rejestracji 100
173.
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne païż½stwo niïż½ to, w ktïż½rym pojazd zostaïż½ zarejestrowany 100
174.
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100
Przewïż½z ïż½adunkïż½w i ciągniïż½cie przyczep
175. art. 97 Umieszczenie na pojeździe ïż½adunku w sposïż½b zasïż½aniający światïż½a lub urządzenia sygnalizacyjne 200
176.
Umieszczenie na pojeździe ïż½adunku w sposïż½b zasïż½aniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w ktïż½re pojazd jest wyposaïż½ony 100
177.
Przewoïż½enie ïż½adunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewïż½aściwy sposïż½b 150
178.
Niezabezpieczenie urządzeïż½ sïż½uïż½ących do mocowania ïż½adunku przed rozluźnieniem siïż½, swobodnym zwisaniem lub spadniïż½ciem podczas jazdy 200
179.
Naruszenie przepisïż½w o przewozie ïż½adunkïż½w sypkich 150
180.
Ciągniïż½cie przyczepy o rzeczywistej masie caïż½kowitej wiïż½kszej niïż½ dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100 - 300
Przewïż½z osïż½b
181. art. 97 Przewïż½z osïż½b pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 - 300
182.
Przewïż½z osïż½b w liczbie przekraczającej liczbïż½ miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100
183.
Naruszenie warunkïż½w przewozu osïż½b w przyczepach 100
184.
Naruszenie warunkïż½w dopuszczalności przewozu osïż½b samochodem ciïż½arowym poza kabiną kierowcy 100
185.
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spoïż½ywania pokarmïż½w w czasie jazdy 50

III. Kierujący


art. 94 ïż½ 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobïż½ nie mającą:
186.
1) uprawnieïż½ do kierowania pojazdami 500
187.
2) uprawnieïż½ wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
188.
Kierowanie bez uprawnieïż½ rowerem lub pojazdem zaprzïż½gowym 100
189. art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobïż½ nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentïż½w 50 za brak kaïż½dego z wymaganych dokumentïż½w, nie wiïż½cej niïż½ 250

IV. Inne wykroczenia

190. art. 85 ïż½ 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, wïż½ączanie, wyïż½ączanie, zmiana poïż½oïż½enia lub zasïż½anianie znaku, sygnaïż½u drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400
191. art. 100 pkt 2 Uïż½ywanie pojazdu niszczącego nawierzchniïż½ drogi 300
192. art. 96 ïż½ 1 pkt 2 Dopuszczenie przez wïż½aściciela, posiadacza, uïż½ytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobïż½ niemającą wymaganych uprawnieïż½ 300


Dopuszczenie przez wïż½aściciela, posiadacza, uïż½ytkownika lub prowadzącego pojazd:
193. art. 96 ïż½ 1 pkt 5 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienaleïż½ycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo ïż½e nie nadają siïż½ one do speïż½ ie ia swojego przeznaczenia 50 - 200
194. art. 96 ïż½ 1 pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentïż½w stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
195. art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50 - 200
196. art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znakïż½w, napisïż½w lub symboli 100
197. art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzïż½cia gospodarskiego w pasie drogowym 50
198. art. 102 Uchylanie siïż½ od obowiązku utrzymania w naleïż½ytym stanie zjazdïż½w z drïż½g publicznych do przylegïż½ych nieruchomości 200
199. art. 101 Uchylanie siïż½ od obowiązku oczyszczania i usuwania bïż½ota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinkïż½w drïż½g publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągïż½ej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
200. art. 97 Naruszenie przepisïż½w w sprawie okresowych ograniczeïż½ oraz zakazu ruchu niektïż½rych rodzajïż½w pojazdïż½w na drogach 200 - 500

V. Znaki i sygnaïż½y drogowe


art. 90 lub art. 92 ïż½ 1 Niestosowanie siïż½ do znakïż½w:
201.
1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." 250
202.
2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." 250
203.
3) C-12 "ruch okrïż½ny" 150
204.
4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." 150
205.
5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." 100
206.
6) B-29 "zakaz uïż½ywania sygnaïż½ïż½w dźwiïż½kowych" 100
207.
7) B-31 "pierwszeïż½stwo dla nadjeïż½dïż½ających z przeciwka" 100
208.
8) B-32 "stïż½j - kontrola celna" lub jego odpowiednikïż½w 200
209.
9) B-35 "zakaz postoju" 100
210.
10) B-36 "zakaz zatrzymywania siïż½" 100
211.
11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." 100
212.
12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" 100
213.
13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." 250
214.
14) C-13 "droga dla rowerïż½w" 100
215.
15) C-14 "prïż½dkośïż½ minimalna" 100
216.
16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdïż½w z materiaïż½ami niebezpiecznymi" 400
217.
17) BT-1 "ograniczenie prïż½dkości" 100
218.
18) BT-3 "blokada zwrotnicy" 200
219.
19) P-2 "linia pojedyncza ciągïż½a" 100
220.
20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" 200
221.
21) P-4 "linia podwïż½jna ciągïż½a" 200
222.
22) P-7b "linia krawïż½dziowa ciągïż½a" 100
223.
23) P-17 "linia przystankowa" 100
224.
24) C-18 "nakaz uïż½ywania ïż½aïż½cuchïż½w przeciwpoślizgowych" 200
225.
25) P-21 "powierzchnia wyïż½ączona z ruchu" 100
226. art. 92 ïż½ 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" 100
227. art. 90 lub art. 92 ïż½1 Niezatrzymanie pojazdu we wïż½aściwym miejscu w związku z nadawanym sygnaïż½em świetlnym 100

art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowieïż½ wynikających ze znakïż½w:
228.
1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusïż½w" lub D-12 "pas ruchu dla autobusïż½w" oraz P-22 "BUS" 100
229.
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" 100
230.
3) D-18 lub D-18a "parking..." 100
231.
4) D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500
232.
5) P-20 "koperta" z symbolem osoby niepeïż½nosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepeïż½nosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b 100
233.
6) D-19 "postïż½j taksïż½wek" 100
234.
7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzaïż½ka kierunkowa..." 250
235.
8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" 200
236.
9) P-18 "stanowisko postojowe" 50
237.
10) P-20 "koperta" 100

art. 90 lub art. 92 ïż½ 1 Niestosowanie siïż½ do sygnaïż½ïż½w świetlnych przez:
238.
1) wejście na przejście dla pieszych, jeïż½eli sygnalizator S-5 nadaje sygnaïż½ czerwony 1000
239.
2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100
240.
3) kierującego pojazdem wjeïż½dïż½ającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione 300 - 500

VI. Zagroïż½enie bezpieczeïż½stwa w ruchu drogowym

241. art. 86 ïż½ 1 spowodowanie zagroïż½enia bezpieczeïż½stwa w ruchu drogowym Kwota mand
Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Theme designed by Damian Majoch
Copyright Japan Elite © 2010-2019